Kommunikation

Att vara medveten om hur du kommunicerar med dig själv hjälper dig både i din egen utveckling och att nå dina mål. Du kommer att nå framgång på ett mera medvetet sätt. Det är inte längre slumpen som avgör.

Att öka förståelsen i gruppen för kommunikation gör att den lättare samarbetar och når sina gemensamma mål. Olikheter mellan individer tas tillvara på ett mer konstruktivt sätt, ni har roligare och fokuserar på de mål ni tillsammans ska nå.

Kommunikation

Kommunikation kan ses som en process där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information – via tanke, tal, skrift och kroppsspråk.

Din utmaning

Varför blir det då så ofta missförstånd när vi kommunicerar? Är det för att vi tror att vi vet vad omgivningen tycker och tänker utan att vi har frågat och utgår från något vi inte vet?

Ett första steg till en mer medveten kommunikation är vårt inspirationsföredrag eller kvällskursen Diplomerad Coach. Vad passar dig bäst?

Föredrag och workshop

Våra föredrag och workshops i kommunikation och utveckling anpassar vi för våra kunder. Vi utgår från era behov, förutsättningar och utmaningar. Vi blandar föreläsning med övningar där vi ger dig verktyg för din och gruppens fortsatta utveckling.