1. Analys – nuläge

Tillsammans med er gör vi en analys av ert nuläge och vad ni vill förändra och utveckla. Vi anpassar vårt föredrag eller workshop efter era behov och förutsättningar.

2. Inspirationsföredrag

Vi samlar gruppen eller laget och håller ett föredrag om "grupp och team" med hög igenkänningsfaktor. Gruppen kommer att få en förståelse för vilka egenskaper och faktorer som utmärker framgångsrika team och verktyg för er fortsatta utveckling.

 

Beroende av era behov kan vi också erbjuda dessa tjänster:

· Workshop

Beroende av insats och gruppens mognad kan vi genomföra workshop vid 1 eller flera tillfällen. Workshop skiljer sig från föredrag genom att gruppen arbetar i större utsträckning själva under ledning av oss.

· Coachning och mentorsskap

Vi erbjuder coachning och mentorsskap för både individ och grupp.

· Återkoppling

I alla våra uppdrag lämnar vi alltid en återkoppling till vår uppdragsgivare. Vilka slutsatser har vi kommit fram till och vilken nytta ni har haft av vår insats.