Inspirationsföredrag i kommunikation

 

· Vet du hur ditt beteende påverkar din omgivning?

· Tar ni tillvara på varandras olikheter på bästa sätt?

 

Vårt föredrag ger er nycklarna till en mer medveten kommunikation

Ni kommer
• att skratta tillsammans
• att få en ökad förståelse för varandra
• att samarbeta bättre
• att nå era mål på ett mer medvetet sätt

Vårt föredrag, med hög igenkänningsfaktor, kommer att ge dig och din grupp flertalet Aha-upplevelser och bra… och mindre bra exempel på hur vi kommunicerar.